CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, e primeiros chamamentos PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO por mor da Covid19 CURSO ESCOLAR 2021/2022

CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS NECESARIAS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO, POR MOR DE CUMPRIR OS PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN APROBADOS POLA XUNTA DE GALICIA PARA OS DEVANDITOS CENTROS, POR MOR DA CRISE DA COVID19 DURANTE O CURSO ESCOLAR 2021/2022

O texto completo pode consultarse no seguinte enlace, ou ben, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica (www.tomino.gal)

20211223_Resolución_DECRETO 2021-1697 [Decreto Creacion Bolsa de Emprego Desinfeccións]