CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS NO CADRO LABORAL DE LIMPADORES/AS LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS, LUGAR, DATA E HORA DO INICIO DAS PROBAS

Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e valoración provisional dos méritos, lugar, data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as do Concello de Tomiño.

Acta Tribunal Limpadores – Valoracion prov. meritos