CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O CADRO LABORAL DE Limpadores/as Valoración definitiva dos méritos, lugar data e hora do inicio das probas

Na seguinte ligazón está dispoñible a acta coa valoración definitiva dos méritos, lugar data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as do Concello de Tomiño.

20210920_Acta_Acta 2 limpeza