BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS NECESARIAS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, valoración provisional de méritos, lugar, data e hora das probas

No arquivo que se xunta pode comprobar a acta do tribunal que contén a listaxe definitiva das persoas admitidas, a valoración provisional de méritos, así como o lugar, data e hora das probas.

202012111522