Enquisa á veciñanza: Medidas para a elaboración do Plan de Acción polo Clima Proceso participativo aberto á cidadanía para a recollida de propostas e opinións

O cambio climático é unha realidade que xa afecta e que seguirá afectando ás nosas vidas diarias. O incremento da temperatura media, as choivas torrenciais ou os lumes forestais son algúns dos efectos que xa estamos a percibir e que seguirán aumentando nos anos a vir.

Por esta razón, o Concello está actualmente a traballar nun Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles (PACES), financiado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Este plan contemplará dous tipos de medidas: unhas encamiñadas a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (principais responsables do actual cambio climático) do Concello, e outras dirixidas a reducir as consecuencias negativas que o cambio climático poida ter sobre a poboación (tales como as secas, os incendios forestais ou as vagas de calor).

Posto que o cambio climático é unha cuestión que nos afecta a todos e todas, habilitamos unha enquisa para facer partícipe a toda a veciñanza do proceso de determinación das devanditas medidas. Coa mesma pretendemos recoller as vosas inquedanzas respecto ao cambio climático e a vosa valoración das posibles accións a incluir no Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles que estamos a elaborar.

A enquisa é anónima e as respostas rexistradas serán empregadas unicamente para a elaboración do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles do Concello. Pode realizarse a través da seguinte ligazón: https://forms.gle/MnbGWaFufZDYgnLB8

Agradecemos por adiantado a vosa participación.