Lista de persoas admitidas e excluídas proceso de contratación de perceptores/as da RISGA, 5 peóns de xardinería para o Plan de Obras e Servizos de Interese Xeral e Utilidade Social 2019 Día, lugar e hora da realización das probas para a citada provisión de emprego

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA, PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL (XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DE 5 PEÓNS DE XARDINERÍA PARA O PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE INTERESE XERAL E UTILIDADE SOCIAL 2019, E DÍA, LUGAR E HORA NO QUE TERÁN LUGAR AS PROBAS PARA A CITADA PROVISIÓN.

 

Publicación_Lista Admitidos Excluídos Peóns xardinería para publicar