LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE 1 BIÓLOGO/A PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN DE BENS E SERVIZOS NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN/DUNHA BIOLOGO/A PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2020, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS.  
DATA E LUGAR DAS PROBAS: o vindeiro 25 de maio de 2020 no edificio do Concello de Tomiño, ás 09:00 horas.