LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A SELECCIÓN DUNHA PERSOA FUNCIONARIA INTERINA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE A praza estará ADSCRITA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIZOS PÚBLICOS E se creará unha BOLSA DE SUBSTITUCIÓNS

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A SELECCIÓN DUNHA PERSOA FUNCIONARIA INTERINA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE, ADSCRITA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE BOLSA DE SUBSTITUCIÓNS.

O documento pode consultarse no seguinte enlace, ou ben, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica (tomino.gal):

20220131_Resolución_DECRETO 2022-0107 [Lista de admitidos e excluidos TECNICO Medio ambiente]