LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A SELECCIÓN DUNHA PERSOA FUNCIONARIA INTERINA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN A praza estará ADSCRITA Á ÁREA DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL E se creará ademais unha BOLSA DE SUBSTITUCIÓNS

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A SELECCIÓN DUNHA PERSOA FUNCIONARIA INTERINA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, ADSCRITA Á ÁREA DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL E CREACIÓN DE BOLSA DE SUBSTITUCIÓNS.

O documento pode consultarse no seguinte enlace, ou ben, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica (tomino.gal)

20220131_Resolución_DECRETO 2022-0108 [Lista de admitidos e excluidos TECNICO XESTION]