LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS. LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA E DA ENTREVISTA, PARA 1 PRAZA DE CONDUTOR do Concello de Tomiño A proba práctica será o día martes 21 de xullo, na Nave Municipal da Carballa (lugar Solleiro. Tomiño)

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS; LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA E DA ENTREVISTA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR  CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO, MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO, E  A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS CONDUTORES DO CONCELLO:

Listaxe definitiva, Valoración Prov. e Proba Condutor Concello