LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA NO QUE TERÁ LUGAR A PROBA PARA A PROVISIÓN DUN/HA PRAZA DE “ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL” PARA LEVAR A CABO O “PROGRAMA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2021 A Proba práctica realizarase o vindeiro MARTES, 13 DE XULLO DE 2021 no Concello de Tomiño, ás 09:30 horas. 

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA NO QUE TERÁ LUGAR A PROBA PARA A PROVISIÓN DUN/HA PRAZA DE “ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL” PARA LEVAR A CABO O “PROGRAMA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2021 ” NO MARCO DAS AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL 2021), QUE ESTÁ SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA EMPREGO E IGUALDADE.    
 
A Proba práctica realizarase o vindeiro MARTES, 13 DE XULLO DE 2021 no Concello de Tomiño, ás 09:30 horas.