NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA A CONTRATACIÓN DE 2 SOCORRISTAS PARA O CONCELLO DE TOMIÑO NO ANO 2020 LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. DÍA, LUGAR E HORA NOS QUE TERÁN LUGAR AS PROBAS PARA A CITADA PROVISIÓN

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A CONTRATACIÓN DE 2 SOCORRISTAS PARA O CONCELLO DE TOMIÑO PARA O ANO 2020; CONTRATACIÓN QUE PODE SER SUBVENCIONADA PARCIALMENTE POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, CON CARÁCTER TEMPORAL A XORNADA COMPLETA.

LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS, DÍA, LUGAR E HORA NO QUE TERÁN LUGAR AS PROBAS PARA A CITADA PROVISIÓN.

As probas terán lugar o vindeiro LUNS, 15 DE XUÑO DE 2020, NA PRAIA FLUVIAL DE GOIÁN, ÁS 10.30 HORAS.

Punto de encontro: Embarcadoiro na zona da praia fronte ao “Espazo Fortaleza”.

As persoas aspirantes deberán vir provistas de roupa apta para o baño e aletas.

20200610_Resolución_DECRETO 2020-0601 [Lista de admitidos e excluidos Socorristas 2020]