O Concello de Tomiño tramitou 137 denuncias pola limpeza de fincas como medida para a prevención de incendios A maioría dos expedientes, que afectaban a un total de 312 parcelas, resolveuse enviando unha sola notificación ao titular da propiedade

Ao longo dos últimos anos Galicia ten sufrido unha crecente proliferación de incendios no seu ámbito forestal máis urbano, aqueles terreos que forestais máis próximos aos núcleos habitados e que deixan imaxes tan devastadoras como a vaga de incendios sufrida o pasado mes de outubro, con máis de 49.000 hectáreas arrasadas.

Dentro das medidas adoptadas para evitar os lumes e cumprir a normativa autonómica de prevención e defensa contra incendios, o Concello de Tomiño tramitou este ano 2017 un total de 137 denuncias, 29 de elas de oficio, para que se aplicara a lei e os propietarios e propietarias executaran as medidas pertinentes tanto en solares abandonados como en zonas que, aínda estando en terreo de núcleo rural, son forestais e continúa na maioría dos casos cara a terreo forestal.

As denuncias afectaron a un total de 312 parcelas. De todos os expedientes abertos 300 foron tramitados polo departamento de Medio Rural do concello de Tomiño, mentres que 11 foron enviados a outros organismos por non estar dentro das competencias municipais. Ademais, desestimáronse outras 12 denuncias por falsas.

O tempo medio de resolución dos expedientes foi de dous meses, a maioría solucionados tras enviar unha única notificación aos propietarios e propietarias das fincas. Deste xeito, un 70% dos expedientes iniciados no 2017 xa están resoltos. Un dos principais problemas aos que se enfronta o Concello é a localización dos e das titulares dos terreos, xa que moitas veces os datos do catastro están incompletos ou son erróneos.

En caso de non localizar ao dono ou dona cunha primeira carta, o procedemento amplíase enviando unha segunda notificación. Se non hai resposta publícase no Boletín Oficial do Estado, díctase orde de execución, publícase esta orde de novo no BOE e procédese á execución subsidiaria. Este ano Tomiño soamente tivo que realizar unha execución subsidiaria, cun coste de 380 euros.

O departamento de Medio Rural, ademais de xestionar as denuncias, tamén se encarga de informar aos tomiñeses e tomiñesas que o solicitan das distintas normativas existentes nas administracións en canto a distancias das plantacións nos distintos tipos de solo presentes no municipio e as obrigas de xestión de biomasa dos seus terreos.