Plan Concellos 2021: Postos de Electricistas, Soldador/a, Peóns de Xardinería, Albaneis oficial 1ª, Mecánico/a e Condutor/a de retroexcavadora Listaxe de persoas admitidas e excluídas, designación dos tribunais, lugar, día e hora das probas

Nas resolucións que se mostran a continuación pódese consultar a listaxe de persoas admitidas e excluídas no marco do Plan Concellos 2021, así como a designación dos tribunais, o lugar, a data e a hora das probas:

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0198 [Lista admitidos mecánico]

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0202 [listado admitidos Soldador]

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0199 [lista admitidos condutor]

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0200 [listado admitidos peóns xardineria]

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0201 [lista admitidos albanel Oficial 1ª]

20210304_Resolución_DECRETO 2021-0205 [lista admitidos Instalador Electricista Oficial 1ª]