PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021- 2022 MELLORA DO CAMIÑO MUNICIPAL LAMEIRA-BARRO (TOMIÑO) E DO CAMIÑO DE PORTO (VILAMEÁN)

 

PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021- 2022

 

MELLORA DO CAMIÑO MUNICIPAL LAMEIRA-BARRO (TOMIÑO) E DO CAMIÑO DE PORTO (VILAMEÁN)

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concedeulle ao Concello de TOMIÑO unha axuda por importe de 52.974,00 € equivalente a un 100,00 % de axuda respecto do orzamento aceptado, ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, coas seguintes condicións

Orzamento aceptado

52.974,00 €

% Axuda

100,00 %

Importe da Axuda

52.974,00 €

                    Anualidades

Anualidade 2021

(50%)

Anualidade 2022

(50%)

26.487,00 €

26.487,00