POSTO DE TÉCNICO/A DE CULTURA E INFORMACIÓN XUVENIL TEMPORAL PARA CUBRIR A BAIXA POR EMBARAZO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DO CITADO POSTO Resultados do primeiro exercicio práctico, lugar, data e hora da celebración do exercicio teórico-práctico e da entrevista

Resultados do primeiro exercicio práctico, lugar, data e hora da celebración do exercicio teórico-práctico e da entrevista: No edificio do Concello de Tomiño, o 22 de marzo de 2019, ás 9:00 horas.

Resultados Técnico de Cultura e Información Xuvenil