Proba práctica, valoración de méritos e entrevista para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da Risga Provisión temporal a tempo parcial de 5 peóns de xardinería para o plan de obras e servizos de interese xeral e utilidade social 2019

Acta de constitución do tribunal para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista para a contratación de persoas perceptoras da Risga, provisión con carácter temporal a tempo parcial (30h semanais) de 5 peóns de xardinería para o plan de obras e servizos de interese xeral e utilidade social 2019.

Acta Risga 5 peons de xardinería