Procedemento contratación laboral temporal de 2 técnicos/as administrativos/as para o Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño Acta de constitución do tribunal para a realización da proba práctica

Procedemento contratación laboral temporal de 2 técnicos/as administrativos/as para o Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño.

Acta de constitución do tribunal para a realización da proba práctica.

ACTA ADMINISTRATIVOS/AS