PROCEDEMIENTO ADMINISTRATIVO PERMISO DE CONDUCIR 2021

LICENCIA DE CONDUCCIÓN DE PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS 2021:

A DGT é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir en España. Para garantir que todos os condutores/as teñan os coñecementos necesarios, os solicitantes deben superar un exame teórico e outro práctico.

Para obter un novo permiso de conducir, deben presentar unha solicitude para poder realizar os exames. Os procedementos a seguir ademais de todas as medidas de seguridade contra o COVID-19 pódense atopar nesta ligazón: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/#

Para obter os coñecementos necesarios para presentarse ao exame, podes atopar aquí o programa oficial e actualizado, así como tests en liña gratuítos: https://www.onroad.to/teorico/test-dgt-gratis