PROCESO SELECTIVO DA PRAZA VACANTE DE SOCORRISTA Publicación das dúas últimas actas do proceso selectivo dunha praza vacante de socorrista para a Praia Fluvial de Goián

Nos documentos que se xuntan pode consultar o texto completo das últimas actas do proceso selectivo dunha praza vacante de socorrista para a Praia Fluvial de Goián.

Acta Socorrista do 1 de xullo 2019

Acta 2 Socorrista do 5 de xullo 2019