Publicación da acta final provisional coa valoración definitiva da realización da proba práctica e da entrevista persoal para desinfeccións de instalacións Previsión para a realización da proba de galego da presente convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de limpadores/as do Concello de Tomiño

Publicación da acta final provisional coa  valoración definitiva da realización da proba práctica e da entrevista  e para a realización da proba de galego da presente convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de limpadores/as do Concello de Tomiño, para atender ao incremento das desinfeccións necesarias en instalacións de uso educativo, por mor de cumprir os protocolos de desinfección aprobados pola Xunta de Galicia para os devanditos centros, en relación á crise da COVID19 durante o curso escolar 2021/2022.
O texto completo da acta pódese consultar en: