Publicadas as listaxes de admitidos e excluidos da RISGA Contratación de persoas para postos de xardineria, limpeza e construcción

Publicamos as listaxes de admitidos e excluidos para a contratación de persoas desempregadas perceptorasda RISGA procisión con carácter temporal a tempo parcial (xornada 30 hs semanais).

Admitidos e excluidos xardinería

Admitidos e excluidos limpadores

Admitidose excluidos construción