RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS ALEGADOS POLAS PERSOAS ADMITIDAS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA INTERINA DUN POSTO DE TITULADO EN ARQUITECTURA FIXACIÓN DA DATA, HORA E LUGAR DA PROBA PRÁCTICA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS ALEGADOS POLAS PERSOAS ADMITIDAS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA INTERINA DUN POSTO DE TITULADO EN ARQUITECTURA E DA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO E FIXACIÓN DA DATA, HORA E LUGAR DA PROBA PRÁCTICA.

20190222_Resolución_DECRETO 2019-0123 [Valoracion provisional meritos arquitecto-1]

20190227_3º acta del tribunal valoracion meritos bolsa de arquitectura