Resultado do procedemento contratación de 2 técnicos/as administrativos/as para o Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2020 Acta de constitución do tribunal para a realización da proba de galego e entrevista persoal

Resultado procedemento contratación de 2 técnicos/as administrativos/as para o Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2020.

Acta de constitución do tribunal para a realización da proba de galego e entrevista persoal:

acta definitiva administrativos/as