Tomiño comprométese a traballar coa infancia e Adolescencia ao aprobar o primeiro plan de acción municipal O CIA, integrado por nenos, nenas e adolescentes, será un dos órganos encargados do seguimento das actividades

O Concello de Tomiño deu luz verde tanto á creación do Consello da Infancia e Adolescencia, coma ao I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia, ambos os dous requisitos para presentarse á oitava convocatoria de recoñecemento de Cidades Amigas da Infancia, promovida por UNICEF.

Con este fin, a corporación en pleno, aprobou na última sesión ordinaria, celebrada o día 24, a creación dun Consello da Infancia e Adolescencia e a realización do I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia Concello de Tomiño 2018-2021. Dicho plan proponse enfrontar retos moi importantes, coma é “mellorar os niveis educativos”, dar resposta aos problemas que xera a dispersión poboacional típica do municipio”, ou “visibilizar a riqueza agrícola do territorio coma unha opción laboral” para mozos e mozas, ou xerar unha rede de apoios e recursos a nivel comarcal”.

Coma prioridades, a “participación protagónica de nenos, nenas e adolescentes de Tomiño na definición do público”, a educación destes colectivos en todos os seus ámbitos; a difusión e concienciación social dos dereitos da infancia e adolescencia, e o desenvolvemento integral e transversal das políticas deste grupo de poboación, no propio concello.

Coma antecedentes deste I Plan Municipal de Infancia e Adolescencia, figuran os programas municipais de educación familiar, reforzo escolar (É Aprender), de atención psicolóxica; actividades de igualdade e extraescolares gratuítas; campamentos de verán; xornadas de Educación e Saúde; Escola Municipal de Teatro; proxecto “Camiños Escolares”; Oficina Municipal de Información Xuvenil, etc.

Para levar a cabo o citado plan, mantivéronse reunións de traballo e coordinación interna e externa entre os axentes implicados, e realizáronse enquisas en diferentes departamentos municipais.

Entre as principais actuacións contempladas no plan, atópanse as de dar continuidade aos programas de Servizos Sociais do Concello; sobre todo a aqueles específicos para nenos/as e adolescentes (Programa de Educación Familiar); así coma aos programas de reforzo escolar, de igualdade e de actividades extraescolares de balde. Tamén aos investimentos de mellora e ampliación e creación de espazos infanto-xuvenís ao aire libre.

Pero o máis novidoso sexa quizais, a creación dun Departamento Municipal de Infancia e Adolescencia no que estean representados todos os axentes e sectores implicados.

Outros fins contemplados no plan son realizar charlas informativas e formativas destinadas á infancia e adolescencia, crear caixas de suxestións físicos e virtuais; crear e manter un espazo específico na páxina web municipal; consolidar a celebración de plenos infantís e realizar actividades de divulgación nos centros educativos públicos do municipio.

No referido ao seguimento do plan , prevese que un órgano de coordinación interna, con nenos, nenas e adolescentes, se ocupe de avaliar as actividades levadas a cabo.

 

Aprobación do CIA

Na mesma sesión plenaria, aprobouse de maneira oficial, a creación do Consello da Infancia e Adolescencia de Tomiño (CIA). Constituído por nenos e nenas e adolescentes, este órgano ten coma presidenta a Sofía Areal, alumna do IES Antón Alonso Ríos, e leva funcionando dende o 15 de decembro do pasado ano, promovido polo Concello de Tomiño. Na actualidade está formado por 22 persoas, de entre 11 e 17 anos. O nome escollido é “Voces Novas” xa que queren converterse nunha ferramenta para facer que se escoiten as súas voces, opinións e ideas, e están a traballar nesta liña, participando na vida municipal.

O grupo segue aberto a novos membros que se animen a participar (vocesnovas.tomino@gmail.com ).