Tomiño organiza un concurso de debuxo escolar baseado nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) O Concello é un dos catro municipios de Galicia (e o único de Pontevedra) que está a redactar un Plan Municipal para a implementación destas accións co apoio do Fondo Galego de Cooperación

O Concello de Tomiño organiza un concurso de debuxo escolar co fin de sensibilizar e implicar á poboación do municipio sobre a transcendencia da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) adoptados polas Nacións Unidas no ano 2015 co fin de erradicar a pobreza, fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza.

Un proceso no que se atopa inmerso o municipio deseñando o seu “Plan de Implantación dos ODS no Concello de Tomiño 2022-2024”, enmarcado no programa “A Axenda 2030, un reto local nun mundo de transformación II”, impulsado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade coa financiación da Xunta de Galicia e co traballo do ICSEM (Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, como entidade executora).

Neste marco, está prevista a realización dunha serie de actividades de divulgación e sensibilización entre a poboación de Tomiño na procura da sustentabilidade. Entre elas, establécese o devandito CONCURSO DE DEBUXO para nenos e nenas matriculados nos centros educativos de Primaria do concello (de 1º a 6º), co tema: “Os ODS no meu Concello”.

Para participar será necesario facer chegar o debuxo á organización, ben a través do colexio, ben deixándoo na Casa do Concello (Praza do Seixo, 1).

En todos os casos, o debuxo deberá ir acompañado (preferiblemente na parte de atrás) do nome do autor/a, curso, e nome do centro, ademais dos datos para ser contactado en caso de ser seleccionado pola organización.

O prazo de presentación de traballos comezará o luns 14 de febreiro finalizando o 25 do mesmo mes.

Tomiño é un dos catro concellos de Galicia (e o único de Pontevedra) que está a redactar un Plan Municipal para a Implementación dos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles) co apoio do Fondo Galego de Cooperación.

Trátase dunha iniciativa para coñecer a situación real do Concello con respecto á súa contribución cos ODS, tanto a nivel de estratexias municipais, como de implementación real. Esta diagnose inicial servirá como guía e referencia á hora de elaborar o futuro plan e unha serie de accións de comunicación e sensibilización aos colectivos sociais e á cidadanía en xeral.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, comprometeuse a colaborar en todo o posible para que o plan municipal “sexa unha ferramenta transversal, veraz e útil que guíe a actividade do goberno local cara a cada un dos ODS”.

Temática dos debuxos

Os traballos e debuxos terán que gardar algunha relación con algún dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable adoptados pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas dentro da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade, que tamén ten a intención de fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza. Esta axenda establece 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan as esferas económica, social e ambiental.

Entre eles atópanse accións como erradicar a pobreza en todas as súas e promover a agricultura sustentable; garantir unha educación de calidade inclusiva e equitativa; alcanzar a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e nenas; garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos; asegurar o acceso a enerxías alcanzables, fiables, sustentables e modernas para todos; fomentar o crecemento económico sostido; reducir as desigualdades entre países e dentro deles; tomar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos, etc.

Bases do concurso de debuxo escolar:

Bases concurso debuxo – Tomiño 2022