VALORACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS, E RECORDATORIO DO LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS CONDUTORES DO CONCELLO

VALORACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS E RECORDATORIO DO LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR  CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E  A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS CONDUTORES DO CONCELLO:

Valoración definitiva méritos condutor interino(1)