ACTA 1. TRIBUNAL SELECCIÓN PERSOAL INTERINO Proxecto axenda de cooperación transfronteiriza Amizade Cerveira-Tomiño: Técnico e Auxiliar administrativo

No arquivo que se xunta, pode comprobar o texto completo da Acta 1 do Tribunal do proceso selectivo do persoal interino do Proxecto axenda de cooperación transfronteiriza Amizade Cerveira-Tomiño: Técnico e Auxiliar administrativo.

ACTA 1 proxecto Amizade Cerveira-Tomiño