ACTA PROVISIONAL DO TRIBUNAL AVALIADOR DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO/DA PERSOAL DOCENTE DO CURSO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (Nº 2017/103200) PARA OS POSTOS, QUE QUEDARON VACANTES TRAS A PRIMEIRA CONVOCATORIA

Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 “Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”.

Docente e titor/a dos módulos de Xestión do curso de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente.

Docente e titor/a dos módulos de informática do curso de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente.

Acta persoal docente AFD 2