ACTA PROVISIONAL DO TRIBUNAL AVALIADOR DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO/DA PERSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO DOS CURSOS DE: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (Nº 2017/103200) E DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (Nº 2017/103185), PARA OS POSTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

1. Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 “Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”.

2. Docente e titor/a dos demais módulos do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente.

3. Docente e titor/a dos módulos do certificado de profesionalidade de Sistemas microinformáticos.

4. Docente e titor/a dos módulos transversais dos cursos de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente e do de Sistemas microinformáticos.

5. Oficial administrativo.

Documentación:

Acta provisional