ACTAS DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA  “PLAN DE SERVIZOS DE XARDINERÍA E LIMPEZA DE INTERESE XERAL E UTILIDADE SOCIAL 2020

ACTAS DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA PARA O “PLAN DE SERVIZOS DE XARDINERÍA E LIMPEZA DE INTERESE XERAL E UTILIDADE SOCIAL 2020”:

– 3 PEÓNS DE XARDINERÍA

Acta Risgas Peons Xardineria

– 1 LIMPADORA

Acta Risgas Limpadora

– 1 ORDENANZA 

Acta Risgas Ordenanza para publicar