BOLSA DE LIMPADORAS Resposta ás alegacións á proba teórica - Valoración definitiva e recordatorio da data, hora e lugar da proba práctica

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño o  arquivo coa resposta ás alegacións á proba teórica, valoración definitiva da proba teórica e recordatorio da data, hora e lugar da proba práctica.  

 

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0