Bolsa Oficiais de Alumeado Acta da valoración da proba práctica

Na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño, poderá consultar o texto da acta da valoración da proba práctica para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro de oficiais de alumeado.

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0