BOLSA PERSOAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCIÓNS DE CENTROS EDUCATIVOS Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, designación do tribunal

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, designación do tribunal para a creación dunha bolsa de emprego de LIMPADORES/AS do Concello de Tomiño, para atender ao incremento das DESINFECCIÓNS necesarias en instalacións de uso educativo, por mor de cumprir os protocolos de desinfección aprobados pola Xunta de Galicia para os devanditos centros, por mor da crise da Covid-19 durante o curso escolar 2021/2022.

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0