CONVOCATORIA DA PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS Valoración definitiva dos méritos, data, hora e lugar da proba práctica e da súa lectura

No arquivo que se xunta, pódese consultar a acta da valoración de méritos definitiva do tribunal, que contén a resposta ás reclamacións contra a valoración provisional dos méritos das persoas aspirantes á praza de TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NEXT GENERATION EU E NO NOVO MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027.

Tamén recolle a data, hora, lugar e lectura da proba práctica.

Acta do Tribunal Baremo de meritos definitivo TECNICO EU