INTERINIDADE E BOLSA DE PERSOAL DE LIMPEZA Acta da valoración do coñecemento da lingua galega e valoración FINAL do proceso de selección

Na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño, poderá consultar o texto da acta da valoración do coñecemento da lingua galega e a valoración FINAL do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro de persoal de limpeza do Concello de Tomiño. 

 

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0