INTERINIDADE E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO DO POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL COORDINADOR/A Publícase a acta do tribunal coa valoración provisional dos méritos e fíxase o lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio.

No arquivo que se xunta pode consultar o texto completo da acta de valoración provisional de méritos e o lugar, data e hora en que se celebrará o primeiro exercicio do proceso selectivo para cubrir a interinidade do posto de traballador/a social coordinadora e se crea a bolsa de emprego para cubrir posibles ausencias ou renuncias.

20190422_Acta_acta tribunal baremacion