MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MIÑO: APERTURA DE PROPOSICIÓNS DO VEHÍCULO PARA MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE ESTRADAS

Publicada a data de apertura dos sobres das proposicións presentadas na licitación para o suministro de vehículo para o mantemento e conservación de estradas da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño, data 16/11/2017, os demais datos pódense comprobar no texto do seguinte enlace:

aperturas de sobres