O Concello convoca dúas prazas de funcionarios interinos: un técnico de xestión e outro de medio ambiente As bases están colgadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tomiño (www.tomino.gal)

Hoxe publicáronse no BOPPO as convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura de dúas prazas de funcionarios interinos: un Técnico/a de Xestión adscrito ao departamento de secretaría e administración xeral, e un Técnico/a de Medio Ambiente adscrito ao departamento de urbanismo, obras e servizos públicos.
As bases están colgadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tomiño (www.tomino.gal), pero tamén pódense consultar a través destes enlaces:
Xúntanse aquí os modelos editables de instancia a presentar polos candidatos e candidatas ás prazas: