PLAN CONCELLOS 2018: PRAZAS DE ELECTRICISTAS (OFICIAL 1ª E ESPECIALISTA), CARPINTEIROS (OFICIAL 1ª E ESPECIALISTA), PEÓNS DE XARDINERÍA, PEÓNS DA CONSTRUCIÓN, OFICIAL ALBANEL, MECÁNICO DE MANTEMENTO, CONDUTOR DE RETROESCAVADORA E SOLDADOR Listaxes de admitidos e excluídos, designación dos tribunais, lugares, datas e horas das probas

Nos documentos que se indican a continuación pode consultar os nomeados datos para cada un dos postos.

DECRETO 2018-0152 [lista admitidos Instalador Electricista Oficial 1ª]-1

DECRETO 2018-0146 [lista admitidos Instalador Electricista especialista]-1

DECRETO 2018-0151 [lista admitidos Carpinteiro Especialista]-1

DECRETO 2018-0150 [lista admitidos Carpinteiro Oficial 1ª]-1

DECRETO 2018-0149 [listado admitidos peóns xardineria]-1

DECRETO 2018-0154 [lista admitidos oficial abanel]

DECRETO 2018-0155 [Lista admitidos peóns da construccion]

DECRETO 2018-0158 [lista admitidos Soldador Estructuras]-1

DECRETO 2018-0157 [listado admitidos Mecánico de Mantemento]

DECRETO 2018-0159 [lista admitidos Condutor Retroescavadora]