PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2018, SUBVENCIONADO POLO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN DE CONCELLOS) 2018-2019: LIÑA 3. Emprego da Deputación Provincial de Pontevedra PERFIL E NÚMERO DAS PERSOAS DESEMPREGADAS A CONTRATAR

Pode consultar aquí a relación dos códigos dos postos que prevé contratar o Concello de Tomiño, nalgún dos cales debe figurar inscrito, para que poida ser obxecto da correspondente sondaxe por parte da Oficina de Emprego de Tui.

Non esqueza que en calquera caso, deberá pasar unha proba práctica relacionada coas funcións do posto.

Codigos postos 2018