PRAZA DE TÉCNICO DO PROXECTO AXENDA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA AMIZADE CERVEIRA-TOMIÑO Publícase o chamamento do segundo aspirante proposto na acta de selección do persoal técnico tras a renuncia do primeiro aspirante.

Pode consultar no arquivo que se  xunta as condicións do chamamento ao segundo aspirante a ocupar o posto de técnico tras a renuncia do primeiro candidato.

Chamamento 2 Tecnico