PRAZA INTERINA DE DELINEANTE Publícase a listaxe de persoas admitidas e excluídas, a composición do tribunal así como o día, hora e lugar de celebración da fase de oposición para a cobertura da praza de interino/a delineante.

No arquivo que se xunta pode ver o texto completo da resolución que recolle a listaxe de persoas admitidas e excluídas, a composición do tribunal así como o día, hora e lugar de celebración da fase de oposición para cobertura da praza de interino delineante.

Delineante interinidade