PRAZAS DE TÉCNICO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROXECTO AXENDA DE COOPERACIÓN TRANFRONTEIRIZA AMIZADE CERVEIRA-TOMIÑO Publicación da valoración dos currículos e chamamento para a lectura das memorias (27/02/2018)

A data de chamamento é o 27 de febreiro de 2018, a hora e demais detalles pódese consultar na resolución do tribunal que se xunta.

Listaxe de puntuacion e lugar, data e hora da lectura