Procedemento: Alleamento de Bens non Utilizables Mediante Poxa Pública. REDE WIMAX

A continuación pode pinchar no enlace o Prego de condicións técnicas do Concello de Tomiño, para levar a cabo a poxa pública dos bens da Rede Wimax.

Data de fin do prazo: 27/11/2017

Pliego de condiciones