Proceso de selección para limpadoras/es Valoración da proba teórica, data, hora e lugar da proba práctica, así como a proba e solucións

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño os  arquivos coa valoración da proba práctica no que se indica a data, hora e lugar das probas, así como o contido da proba e as respostas.

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0