PROCESO SELECTIVO OFICIAL DE ALUMEADO VALORACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS E LUGAR, DATA E HORA DO INICIO DA PROBA PRÁCTICA

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño o  arquivo coa valoración definitiva dos méritos, no que se indica tamén o lugar, data e hora do inicio da proba práctica. 

 

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0