O Concello de Tomiño contratará a 4 persoas desempregadas para o proxecto “Primeira Experiencia Profesional 2022/2023” no marco do programa plan de fomento da empregabilidade da Deputación Provincial de Pontevedra para os concellos Pódese consultar aquí os perfís de cada traballador ou traballadora

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 27 de maio de 2022 adoptou o acordó de outorgamento da condición de entidade colaboradora do proxecto “Primeira Experiencia Profesional” ao Concello de Tomiño no marco do plan de fomento da empregabilidade.

Pode consultar os perfís e o número das persoas desempregadas a contratar polo Concello de Tomiño no seguinte documento: 

Publicacion Perfis dos postos e criterios Primeira Exp

cartel_primeira_experiencia_profesional 2022