PLAN CONCELLOS 2019: PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL, CONDUTOR DE RETROESCAVADORA, MECÁNICO DE MANTEMENTO E SOLDADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS Resultados finais dos procesos selectivos para cubrir as prazas de educador/a social, condutor de retroescavadora, mecánico de mantemento e soldador de estruturas metálicas lixeiras

Nos documentos que se xuntan, pode ler o texto completo das actas dos procesos selectivos dos postos que se indican no título desta nova.

Educadora social

Condutor retroescavadora

Mecanico

Soldador