PRAZA DE CONDUTOR INTERINO E BOLSA DE CONDUTORES Acta que contén os resultados finais deste proceso selectivo

No arquivo que se xunta, pódese consultar os resultados finais do proceso selectivo dun condutor interino e a creación dunha bolsa de emprego para condutores.

Acta Final Condutor Concello